Rozszerzenie Profi

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn.
image

Rozszerzenie Profi przeznaczone jest dla tych osób, które poznały już podstawy Emitypów (posiadają dostęp do aplikacji - kurs podstawowy), potrafią się nimi posługiwać i są zdecydowane zwiekszyć swoją wiedzę o kolejne elementy składowe. W tym rozszerzeniu otrzymujesz dostęp do Emitypów indywidualnych i porównawczych rozbudowanych o stany wzajemnego oddziaływania na poziomie fizycznym (zachowania ciała).

Co zawiera rozszerzenie Profi:

  • rozszerzenie funkcji generatora graficznego Emitypów do poziomu Profi
  • rozszerzenie kursu podstawowego (startowego)
  • opisy stanów ciała (fizyczne zachowania)
  • oddziaływanie i stymulowanie fizycznych zachowań wzajemnych

Cóż to takiego wiedza? Nic innego jak zapisane doświadczenie.
Thomas Carlyle

Po zalogowaniu się do aplikacji, uzyskujesz dostęp do opisów poszczególnych stanów zachowań fizycznych, wyjaśnienie zakresów tych zachowań oraz diagramy rozbudowane o wskaźniki tych zachowań. Dzięki temu wzbogacisz dotychczasową wiedzę. Nauczysz się określać jak dowolne osoby w sposób zupełnie nieświadomy oddziałują na siebie na poziomie zachowań fizycznych a tym samym jak stymulować te zachowania w zależności od potrzeb.


Przykładowy EmiRaport

Możesz zapoznać się z przykładowym EmiRaportem
w formie pliku PDF