Jak zobaczyć wnętrze człowieka?

DIAGNOSTYKA SZACUNKOWA (obrazowa) - to metoda opisowa,  która pomimo tego, że bazuje na dużym poziomie ogólności, pozwala wejść w bardzo głębokie poznanie i zrozumienie zachowań. W sposób zupełnie wystarczający, pokazuje wzajemne relacje jakie zachodzą pomiędzy stanami EMI (emocje, myśli, intuicja, intelekt) a  stanami ciała. Określa wzajemne oddziaływanie pomiędzy dowolnymi osobami. Przy czym co istotne, nie szufladkuje i nie wartościuje tych procesów i zachowań.

Posłużmy się znanym przykładem góry lodowej. To co widzimy na powierzchni to zaledwie wierzchołek góry, cała reszta znajduje się pod wodą. Emitypy to narzędzie, które pozwala zajrzeć pod powierzchnię wody i zobaczyć procesy tam zachodzące.

Diagramy wyliczane są indywidualnie dla każdej osoby. Za ich pomocą możemy w sposób wizualny porównać procesy właściwe dla danych osób. Zobaczyć można jak te osoby będą na siebie wzajemnie wpływały i jak będą siebie wzajemnie odczuwały.

Niesamowitą właściwością Emitypów jest to, że nie potrzebujemy przeprowadzać jakichkolwiek testów czy badań. Nie musimy w ogóle znać tych osób.  A mimo to możemy rozpoznawać ich procesy, w granicach  których występują ich odczucia i zachowania.

Każdy człowiek jest inny i niepowtarzalny

Każdy człowiek posiada indywidualny zestaw parametrów „interpretujących” komunikaty z otoczenia. To oznacza, że jakąś sytuację czy wydarzenie każdy człowiek odbierze i wyrazi w nieco odmienny i charakterystyczny dla siebie sposób. To m.in. czyni każdego z nas innym (oczywiście świadomie pomijamy tu cechy fizycznego wyglądu).

Komunikaty, które dana osoba wysyła do otoczenia odbierane są z kolei przez innych w sposób zgodny z ich indywidualnymi właściwościami parametrów. Każdy nadawany komunikat przechodzi przez określony indywidualny proces odbioru i tak jest interpretowany. Jak doświadczenie pokazuje nie zawsze w sposób zgodny z intencjami nadawcy.

Emitypy pokazują procesy, które uruchamiane są w określonych sytuacjach- stanach.

Np. wiemy, że w jakiejś sytuacji uruchamia się proces koncentracji. Dla naszych potrzeb poznawczych nieistotne jest czy jest to skupienie się na danej chwili (sytuacji),  na problemie, rozwiązaniu czy jakiejś natarczywej myśli, ponieważ znając stan możemy świadomie przekierować uwagę na pożądany tor.

Dzięki podstawowej wiedzy o Emitypach można z łatwością rozpoznawać i nazywać te procesy. Są one sztywne. Zmienia się tylko sposób wyrażania ich na zewnątrz, który możemy modelować. Znajomość tego daje niesamowite możliwości do lepszego zrozumienia swojej natury, formy wyrazu oraz  natury i formy wyrazu innych ludzi. Poznając procesy z łatwością w ciągu paru chwil zobaczyć można jak odbieramy innych i jak na innych działamy. Nie ma tu znaczenia język, rasa, płeć czy wykształcenie.

Już przed poznaniem jakiejkolwiek osoby można znać jej sposoby wyrażania, charakterystyczne cechy zachowań, sposoby i kryteria podejmowania decyzji, przyjmowania komunikatów itd. Dzięki temu możemy odpowiednio się przygotować do spotkania. Możliwość taka ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia.

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz.

Dzięki Emitypom można wiedzieć jeszcze przed spotkaniem:

 • Jakie wrażenie wywołam u swojego rozmówcy?
 • Jak przekazywać informację aby była jeszcze lepiej rozumiana?
 • Jak się zachować, żeby przypadkowo nie wzbudzać uczucia dyskomfortu?
 • Jak planować swoje działania?
 • Dlaczego raz łatwo a w innej sytuacji trudno zachować spokój - od czego to zależy?
 • Jak efektywniej pracować czy wypoczywać?
 • Jak czerpać więcej radości z życia „małżeńskiego”?
 • Co jest powodem, że z jednymi mogę rozmawiać godzinami a z innymi nie umiem się dogadać?
 • Dlaczego lubię przebywać w towarzystwie jednych osób a inne mnie denerwują?
 • Jak stymulować chęć do nauki dziecka?
 • Jak poprawić relacje w domu, pracy, szkole…?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi znajdziesz w Emitypach.

Już nie trzeba będzie się domyślać, dlaczego uwielbiamy przebywać z jednymi osobami a w stosunku do innych zachowujemy dystans czy wręcz niczym nie popartą niechęć.

Nasza komunikacja nabierze innego wymiaru. Sukcesywnie zwiększać się będzie rozumienie i akceptacja odmienności innych ludzi.  

Poznaj piękno człowieka. Poznaj Emitypy.

Zobacz nasze
prezentacje

Już wkrótce zapraszamy na nasze prezentacje na Youtube

Zobacz prezentacje

Emitypy w praktyce

Krótko o wykorzystaniu wiedzy zawartej w diagramach. Emitypy porównawcze.

Czym jest informacja

W zdobywaniu informacji o wszystkim, zabrakło informacji o samej informacji.

Wzorzec Emitypów

Krok po kroku zobaczysz, że rzeczy skomplikowane mogą być bardzo proste.

Opinie użytkowników