Czym są Emitypy?

Czy przyszło ci do głowy kiedyś pytanie: jak mogłoby wyglądać moje życie, gdyby można było świadomie zmieniać własne reakcje i odczucia na zachowania otoczenia? Ile zdarzeń i sytuacji potoczyłoby się inaczej? Jak wówczas reagowałoby na mnie i moje zachowania otoczenie? A gdyby……, a gdyby, a gdyby…

A może zamiast gdybać dobrze byłoby sięgnąć do znanych i potwierdzanych przez setki i dziesiątki lat nauk np. fizycznych, matematycznych, cybernetycznych itd. i poszukać tam informacji o procesach i wpływach?

Niemożliwe?

Zobaczmy więc….

Wejdź na chwilę do Emi-świata  - świata widzenia i rozumienia  tego co ukryte

Zgodnie z prawem akcji i reakcji:

Każda przyczyna rodzi skutek - każdy skutek ma swoją przyczynę.

To oznacza, że Twoje zachowanie ma wpływ na otoczenie a otoczenie ma wpływ na Twoje reakcje i zachowanie - to czysta fizyka newtonowska !!!

Bardzo dużo opracowań, twierdzeń, praw czy teorii powstało dzięki pasji i wytrwałości wspaniałych ludzi takich jak chociażby wspomniany już Isaac Newton, Carl Friedrich Gauss, Marian Mazur i wielu, wielu innych. To dzięki nim możemy  dzisiaj zgłębiać, poznawać i używać tego co wydawało się niemożliwe….

Ale do rzeczy…

Człowiek komunikuje się z otoczeniem za pomocą zmysłów. Odbieramy z otoczenia różne bodźce, zarówno te atrakcyjne jak i awersyjne. Sygnały te nasz mózg interpretuje w swoisty, charakterystyczny dla danej jednostki sposób. Zarówno odbiór jak i interpretacja (rozumienie) zależą od procesów w jakich następują przepływy informacji, i energoinformacji, a także od właściwości tzw. parametrów sztywnych i elastycznych.

Parametry sztywne to takie, które nie poddają się wpływom otoczenia (środowiska). Nie oznacza to, że są niezmienne. Zmieniają się niejako samoistnie w czasie ściśle określonym, ale nie pod wpływem otoczenia, perswazji  czy nawet tortur.

Parametry elastyczne to te, które zależą od otoczenia i możemy je dowolnie kształtować np. poprzez naukę czy wychowanie. Jeśli coś jest sztywne to nie jest  elastyczne i  na odwrót. Jest to podział kompletny, ponieważ nic pośrodku się nie znajduje, a jakiekolwiek dodatkowe podziały nie zmieniają własności podziału pierwotnego, a jedynie są jego pochodną. To oznacza, że zmieniać siebie lub kogoś możemy tylko w zakresie parametrów elastycznych. Na pozostałe szkoda czasu, bo będzie to kosztowało dużo wysiłku, a i tak nie uzyskamy trwałego efektu. W konsekwencji poniesiemy porażkę. Jednocześnie znając parametry sztywne i ich właściwości możemy dużo lepiej budować i kształtować siebie i nasze relacje z otoczeniem poprzez modelowanie parametrów elastycznych.

Dwie technologie jak dwie strony tej samej monety…

Oddajemy w Twoje ręce opracowane dwa sposoby badania procesowego. Możesz skorzystać zarówno z diagnostyki szacunkowej (obrazowej) jak i diagnostyki obliczeniowej (liczbowej). Diagnostyka obliczeniowa (liczbowa) bardzo precyzyjnie określa właściwości parametrów sztywnych i ich zmiany w czasie. Wymaga jednak zbadania konkretnej osoby lub grupy osób, co nie zawsze jest możliwe. Diagnostyka szacunkowa (obrazowa) w odróżnieniu od obliczeniowej operuje na pewnym poziomie ogólności, co z kolei pozwala jej na określanie wzajemnych oddziaływań dowolnych osób, nawet tych, których nigdy jeszcze nie spotkaliśmy.

Jak to działa? 

Z systematyką Emitypów jest zupełnie tak jak z tęczą. Jeśli zapytać gdzie jest kolor niebieski  a gdzie fioletowy to nawet małe dziecko wskaże to bezbłędnie. Jeśli natomiast zapytać gdzie kończy się kolor niebieski a zaczyna kolor fioletowy ?…. To okazuje się, że nie sposób wskazać dokładnej granicy, gdyż granica ta jest płynna i postrzegana indywidualnie. I właśnie ta właściwość - płynność granicy (nazywana efektem tęczy) umożliwiła stworzenie Emitypowej diagnostyki szacunkowej (obrazowej). Metoda ta określa (szacuje) procesy sztywne dowolnych osób bez potrzeby poddawania ich badaniom czy jakimkolwiek testom. To znaczy, że nie musimy tych osób znać, żeby określić ich wzajemne oddziaływanie a w konsekwencji potencjały relacji !!!  Wyjątkowość takiego podejścia w połączeniu m.in. z prawami Gaussa otworzyła ogromne możliwości. Wykorzystywać je można w komunikacji zarówno werbalnej jak i niewerbalnej. W rodzinie, partnerstwie, biznesie, rozwoju osobistym, marketingu. Wszędzie tam gdzie występuje dowolna korelacja pomiędzy ludźmi.

Magia nauki zamknięta w prostych obrazach

Emitypy to unikalne i bardzo proste narzędzie w formie graficznej do rozpoznawania i porównywania procesów zachodzących w komunikacji pozawerbalnej. Procesy te mają bezpośredni wpływ na naturalne odczucia i zachowania zarówno indywidualne, jak i wzajemne. Te wzajemne wpływy mogą być i są różne. Jedne bywają przyjemne, korzystne, pożądane, inne natomiast stresujące, mylne, niepożądane itd… To z kolei prowadzi do naszego samopoczucia. Albo czujemy się gdzieś, z kimś, kiedyś dobrze albo nie. Jeśli czujemy się dobrze, to jesteśmy zadowoleni, radośni, spokojni… A jeśli czujemy się źle?— Hmmm…  każdy to wie. Zależy to od wielu czynników , które nazywamy parametrami.

Procesy, które zachodzą pomiędzy stanami ciała (np. ruch, spoczynek, pośpiech…) a stanami EMI (emocje, myśli, intuicja….) są sztywne i charakterystyczne dla danej osoby.

Porównując Emitypy dowolnych (nawet przypadkowych) osób można bardzo szybko, z dużą dozą dokładności określić ich wzajemny stosunek, wpływ jaki na siebie wywierają, jak się czują w swojej obecności, jak będą się komunikowały. Można rozpoznać i przewidzieć możliwe sposoby ich naturalnych zachowań w różnych sytuacjach, a także ich cechy charakterystyczne, sposoby przyswajania informacji, kryteria podejmowania decyzji, stymulatory zachowań i wiele, wiele innych. Za pomocą prostych rysunków przedstawione są procesy właściwe danej osobie. Poprzez porównania diagramów, możemy łatwo dostrzec wzajemne relacje. Wykorzystując to proste narzędzie w życiu codziennym możemy odpowiednio wcześniej zapobiegać (osłabiać) procesy niepożądane a wzmacniać (stymulować) pożądane.

Dzięki Emitypom można lepiej rozumieć i porozumiewać się z innymi „ich językiem”.

Korzystaj, stosuj i obserwuj jak Twój świat staje się bardziej zrozumiałym
a tym samym jeszcze wspanialszym.

Zobacz nasze
prezentacje

Już wkrótce zapraszamy na nasze prezentacje na Youtube

Zobacz prezentacje

Emitypy w praktyce

Krótko o wykorzystaniu wiedzy zawartej w diagramach. Emitypy porównawcze.

Czym jest informacja

W zdobywaniu informacji o wszystkim, zabrakło informacji o samej informacji.

Wzorzec Emitypów

Krok po kroku zobaczysz, że rzeczy skomplikowane mogą być bardzo proste.

Opinie użytkowników