Rozszerzenie Master

Nie zobaczysz na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
image

Rozszerzenie Master przeznaczone jest dla tych osób, które posiadają rozszerzenie Profi. W ramach tego rozszerzenia powiększamy dotychczasowe umiejętności o właściwości połączeń sztywnych stanów ciała i EMI (emocje, myśli, intelekt, intuicję) oraz wzajemne oddziaływanie pomiędzy dowolnymi osobami.

Co zawiera rozszerzenie Master:

  • rozszerzenie funkcji generatora graficznego Emitypów do poziomu Master
  • rozszerzenie poziomu Profi
  • opisy stanów EMI (zachowania umysłu)
  • opisy połączeń sztywnych EMI i ciała
  • opisy oddziaływań i stymulacji EmiTypowych zachowań wzajemnych.

Wiedza kosztuje, ale płaci się tylko za niewiedzę.
Andrzej Klawitter

Po zalogowaniu się do aplikacji uzyskujesz dostęp do opisów poszczególnych stanów EMI , wyjaśnienie zakresów tych stanów, opisy połączeń sztywnych Emi i stanów ciała oraz diagramy rozbudowane o wskaźniki EMI. Dzięki temu nauczysz się wywoływać u siebie pożądane stany umysłu poprzez zmiany zachowań ciała a także zrozumiesz jak dowolne osoby w sposób zupełnie nieświadomy oddziałują na siebie na poziomie zachowań fizycznych i umysłowych. Tym samym nauczysz się stymulować te zachowania w zależności od potrzeb oraz świadomie wywoływać pożądane stany i zachowania.


Przykładowy EmiRaport

Możesz zapoznać się z przykładowym EmiRaportem
w formie pliku PDF