Jak obliczyć instrukcję obsługi człowieka?

DIAGNOSTYKA OBLICZENIOWA (liczbowa) - jest opracowana na podstawie udowodnionej  i potwierdzonej wieloletnimi badaniami teorii sterowania systemami autonomicznymi. Jest bardzo wyjątkowa, bo pozwala za pomocą algorytmów matematycznych określić ponad pięćset właściwości parametrów sztywnych (np. czułość receptorów, jakość i szybkość przepływu informacji czy wytwarzania i wydatkowania energii). Dzięki temu bardzo łatwo wskazać obszary, w których występuje zgodność lub niezgodność człowieka z otoczeniem a tym samym dziedziny życia sprzyjające i stresujące na podstawie bodźców atrakcyjnych i awersyjnych.

Jak łatwo zauważyć zgodność parametrów z otoczeniem (dom, praca, hobby) jest zjawiskiem korzystnym i pożądanym. Niezgodność zaś prowadzi do niewygody, niezadowolenia, długotrwałego napięcia (stresu), czy tzw. wypalenia…

Każdy człowiek rodzi się i żyje z pewną grupą cech charakterystycznych dla niego. Dla uproszczenia nazwijmy je parametrami. Te parametry towarzyszą mu przez całe życie. Niektóre można zmieniać, kształtować, rozwijać (parametry elastyczne) ale są też takie, na które pomimo wysiłku nie można wpływać żadnymi czynnikami (parametry sztywne). Zbadanie właściwości parametrów sztywnych oraz właściwości przepływów energoinformacyjnych pozwala na określenie grup tych potrzeb i zachowań. Grupy te są charakterystyczne dla każdego człowieka, co czyni go unikalnym. Nie ma dobrych albo złych właściwości parametrów. Wszystkie są szczególne i wyjątkowe.  Poznanie  ich pomaga skutecznie wskazywać  obszary sprzyjające i niesprzyjające w życiu człowieka. Żaden z parametrów nie powinien być rozpatrywany w oderwaniu od pozostałych ponieważ w konsekwencji prowadzi to do szufladkowania i błędnego pojmowania właściwości parametrów.

Metoda ta ma zastosowanie między innymi w doborze stanowiska pracy, zawodu, kierunku studiów, rozwoju kariery czy rozwoju osobistego.

Dzięki tej metodzie można udzielić precyzyjnej odpowiedzi na pytania np.:                

 • Jaki kierunek studiów wybrać?
 • Jaki zawód będzie dla mnie najbardziej odpowiedni?
 • Co robić w życiu, żeby cieszyć się szczęściem?
 • W jakim kierunku się rozwijać?
 • Czy mam jakieś ukryte talenty a jeśli tak to jakie?
 • Jakie są moje sposoby przyjmowania, przetwarzania, przekazywania informacji?
 • Jakie stanowisko jest dla mnie najbardziej odpowiednie?
 • Co mnie napędza a co demotywuje do działania?
 • W jaki sposób najlepiej się uczyć?
 • Gdzie i jakie są granice mojej podatności czy tolerancji?
 • Kiedy będą dokonywały się zmiany moich potrzeb i zachowań w życiu?
 • Jaki jest mój naturalny sposób zarządzania?

 i wiele, wiele innych…

Diagnostyka obliczeniowa tworzy więc swoistą indywidualną mapę.

Powstaje:

INSTRUKCJA OBSŁUGI CZŁOWIEKA

Zobacz nasze
prezentacje

Już wkrótce zapraszamy na nasze prezentacje na Youtube

Zobacz prezentacje

Emitypy w praktyce

Krótko o wykorzystaniu wiedzy zawartej w diagramach. Emitypy porównawcze.

Czym jest informacja

W zdobywaniu informacji o wszystkim, zabrakło informacji o samej informacji.

Wzorzec Emitypów

Krok po kroku zobaczysz, że rzeczy skomplikowane mogą być bardzo proste.

Opinie użytkowników