Najczęściej zadawane pytania

Żądasz mądrej odpowiedzi, musisz również mądrze pytać

Johann Wolfgang Goethe

Wiedząc jakie procesy zachodzą pomiędzy Twoimi stanami ciała (np. ruch, spoczynek, pośpiech…) a stanami EMI (emocje, myśli, intuicja….) będziesz mógł świadomie zmieniać własne reakcje i odczucia na zachowania otoczenia. Poznając siebie zidentyfikujesz źródła konfliktów wewnętrznych, które często nas stresują.

Przede wszystkim by lepiej rozumieć siebie oraz wszędzie tam gdzie występują jakiekolwiek relacje pomiędzy ludźmi. W rodzinie, w partnerstwie, biznesie, rozwoju osobistym, marketingu i w wielu innych dziedzinach.

Dzięki badaniom dowiesz się w jakich warunkach się najlepiej koncentrujesz, w jakich tworzysz i co sprzyja, że zaczynasz myśleć dedukcyjnie (logicznie). Poznasz swój potencjał intelektualny (inteligencja, pamięć, kreatywność ) wskażemy jakie masz możliwości uczenia się oraz jakie strategie i techniki są dla Ciebie najlepsze.

Wiedza na temat własnego charakteru oraz jak funkcjonujesz umożliwi Ci przewidywanie własnych zachowań a co za tym idzie oddziaływania na innych. Znając parametry rozmówcy zrozumiesz źródła napięć i przyczyny potencjalnych konfliktów w tej komunikacji co pozwoli budować lepsze relacje.

Tak. Już przed poznaniem jakiejkolwiek osoby można znać jej sposoby wyrażania, charakterystyczne cechy zachowań, sposoby i kryteria podejmowania decyzji czy przyjmowania komunikatów. Dzięki temu możemy odpowiednio się przygotować do spotkania.

Dzięki badaniu poznasz swoje pierwszorzędne talenty, zainteresowania, pasje, kompetencje. Dowiesz się jakie są Twoje mocne i słabe strony, własne motywatory i “antymotywatory” do działania. Ułatwi to wybór ścieżki kariery zawodowej.

Za pomocą prostych rysunków przedstawione są procesy właściwe danej osobie. Dzięki temu możemy łatwo dostrzec wzajemne relacje, jak komunikować się z dzieckiem by odpowiednio wcześniej zapobiegać (osłabiać) procesy niepożądane a wzmacniać (stymulować) pożądane. Możemy pomóc dziecku odkrywać jego charakter i nauczyć go efektywnie wykorzystywać.

Każdy człowiek rodzi się i żyje z pewną grupą cech charakterystycznych dla niego tzw. parametry sztywne. Próba zmiany w tym zakresie może prowadzić do powstawania stresu, zaniżonego poczucia własnej wartości, a w konsekwencji chorób fizycznych lub psychicznych.

Tak. Charakter zmienia się w sposób naturalny bez pomocy człowieka i zmiany te nie mogą zostać powstrzymane . Czas i właściwości zmian związane są ze zmieniającymi się zasobami energii, „siły” danego człowieka. Są one przewidywalne i są przedmiotem naszych badań.

Tak. Nasze diagramy pokazują jakie jest Twoje naturalne zachowanie w takich sytuacjach jak: stres, pośpiech, wewnętrzny niepokój i jakie podejmujesz wtedy działania czy też decyzje. Są osoby dla których stres jest impulsem do tworzenia i działania a innych paraliżuje i nie są wstanie nic zrobić. My to wiemy!

Nie znalazłeś odpowiedzi? Zadaj pytanie

Twoja pytanie zostało wysłane.

Błąd wysyłania wiadomości! Spróbuj ponownie