Badanie Emimax

Badanie jest obecnie najlepszym i najbardziej rozwiniętym, ogólnie dostępnym narzędziem indywidualnej identyfikacji charakteru ludzkiego stosowanym na całym świecie.

Badanie wykonuje się raz w życiu!

image

Odbywa się w dwóch etapach:

Etap I - Składa się z 6-ciu części (A-F), podczas których badany odpowiada on-line na pojawiające się na ekranie pytania. Czas trwania nielimitowany (minimalny ok. 70 min.). Po zakończeniu badania otrzymuje drogą mailową (w ciągu 24h) pełny raport zawierający ponad 30 stron oraz dodatkowo 35 stron „Wprowadzenia” potrzebnego do zrozumienia wyników analizy. Po zapoznaniu się z raportem następuje Etap II.

Etap II - indywidualna interpretacja i odpowiedzi na zadawane pytania (czas sesji 1 godz. - dogodny termin uzgadniany indywidualnie) Interpretacja odbywa się przez Skype.

Badanie:

 • oparte jest na naukowych podstawach matematyki i logiki
 • jest obiektywne i wymierne
 • używa formuł matematycznych i algorytmów
 • badani nie mogą manipulować lub udawać, że nie rozumieją pytania
 • wyniki nie zależą od wykształcenia, doświadczenia i wiedzy
 • badanie jest uniwersalne – badanie i wyniki nie dyskryminują ludzi ze względu na rasę, religię, płeć orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność

Wyniki badania w postaci raportu są dostępne tylko osobie badanej
i osobom lub instytucjom przez nią upoważnionym.


Jakie informacje zawiera raport z badania

I. PARAMETRY ENERGETYCZNE

 1. Dynamizm
  • rozwój dynamizmu
  • motywacja i demotywacja
 2. Uległość
  • Tolerancja
  • Podatność

II. PARAMETRY INFORMACYJNE

 1. Poziom intelektualny
  • inteligencja
  • pamięć
  • uczenie się
  • kreatywność
 2. Zainteresowania
  • najmocniejsze zainteresowania
  • najmocniejsze anty-zainteresowania

III. WSKAŹNIKI POTENCJAŁU

 • zjednywanie ludzi
 • biznes, handel i marketing
 • przywództwo, zarządzanie i kierowanie

IV. ORIENTACJA ZAWODOWA

 • pierwszorzędne potencjały kariery zawodowej
 • drugorzędne potencjały kariery zawodowej
 • najmocniejsze potencjały kariery zawodowej
 • rozwój pozycji zawodowych
Interpretacja wyników opiera się na ponad 500 powiązanych ze sobą parametrach.

Po odnotowaniu zapłaty otrzymasz na adres mailowy link do aplikacji, login i hasło dostępu. Po zalogowaniu postępujesz zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie. Badaniu poddawane mogą być osoby od 15 roku życia (ze względu na „doświadczenie życiowe”).


Przeprowadzamy również profilowane badania dla branży IT, sportowców, studentów-sportowców, oraz dobór kadr menadżerskich przy pomocy tworzenia modelu matematycznego stanowiska pracy i wskazanie najlepiej odpowiadającego kandydata. Zakres czas i koszt tych badań uzgadniany jest zawsze indywidualnie z zainteresowanymi. Zgłoś swoje potrzeby a my przedstawimy Ci indywidualną specyfikację i kosztorys.

Przykładowy EmiRaport

Możesz zapoznać się z przykładowym EmiRaportem
w formie pliku PDF

Przykładowe Badanie EmiMax

Możesz zapoznać się z przykładowym Badaniem EmiMax w formie pliku PDF